Beleef uniek Sardinië

Disclaimer

Aansprakelijkheid

a. Ondanks dat Sardinia4all de inhoud op de website van Sardinia4all met de grootste zorg heeft samengesteld, kan het voorkomen dat de informatie niet actueel is of onjuistheden bevat. De getoonde foto’s zijn ter beschikking gesteld door accommodaties, leveranciers, gemaakt door Sardinia4all of door de reizigers van Sardinia4all. De bij het reisonderdeel getoonde foto’s dienen uitsluitend om een idee te geven. Omdat niet iedere kamer, appartement of ander reisonderdeel gelijk is, kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie of reisonderdeel afwijkt van de foto. Voor kennelijke zetfouten kan Sardinia4all niet aansprakelijk gesteld worden.

b. Sardinia4all behoudt het recht om zonder waarschuwing prijzen en informatie op de website te wijzigen als deze niet actueel zijn of onjuistheden bevatten. Sardinia4all is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of het tijdelijk niet kunnen bereiken van de site. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

c. Sardinia4all aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige andere aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de reis. Dit geldt tevens voor alle organisaties waar Sardinia4all mee samenwerkt. De hoofdboeker die een reis boekt, is geheel aansprakelijk voor alle andere medereizigers die hij/zij aanmeldt. Sardinia4all is gedurende jouw verblijf niet aansprakelijk voor schade, verlies of vernieling. De kosten zullen ten alle tijde door de desbetreffende persoon moeten worden vergoed. Indien Sardinia4all op verzoek en initiatief van de reiziger verschillende toeristische diensten vastlegt, waarbij het gaat om losse diensten van derden (Dynamic Packaging), kan Sardinia4all niet als reisorganisator beschouwd worden en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website (tekst en beeld), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.